Dokumentasjon

Ekstraordinæret årsmøte 2019

Uavhengig revisors beretning 2018

Årsmøte 2019

Saksliste

Sak 4 Forretningsorden

Sak 8.1 Lov for Nesodden tennisklubb 2019

Sak 9 Medlemskontingent

Sak 10.1 og 10.3 Innstilling fra valgkomiteen

Sak 11 Årsberetning 2018

Sak 12 Balanserapport 2018 detaljert på konto

Sak 12 Balanserapport 2018

Sak 12 Noter til årsregnskap

Sak 12 Resultatrapport 2018 detaljert på konto

Sak 12 Resultatrapport 2018

Sak 13 Budsjett 2019 (pdf)

Sak 13 Budsjett 2019

Styrets innstilling til valgkomiteen

Signert protokoll

Ekstraordinært årsmøte 2018
Revisjonsberetning 2017

Balanse

Noter

Resultatregnskap2017
Erklæring_2
Erklæring_1
Årsmøte 2018

Sakliste-årsmøte-2018-Nesodden-Tennisklubb

Sak 4_Forretningsorden

Sak 8_Årsberetning 2017

Sak 9 Resultat 2017 og budsjett 2018_årsmøte-2

Sak 9_Balanse 2017-Nesodden tennisklubb

Sak 10.1-Lov for Nesodden tennisklubb 2018

Sak 11_Medlemskontingent

Sak 12_Treningsavgift

Sak 15.1_Valgkomiteens innstilling – Årsmøte 2018-03-19 SIGN

Sak 15.7_Styrets innstilling til valgkomiteen

Protokoll-fra-arsmote-2018

 
Årsmøte 2017

Saksliste_aarsmotet 2017

Resultatrapport for 2016

Balanserapport for 2016

Budsjett 2017_arsmote

Sak 4_Årsberetning 2016

Sak 6_NesoddenTennisklubb_SportsligePlan

Sak 7_støy_Trigonor- Lydmåling

Sak 7_Støy_Graf etterklangstid før og etter utbedring

Sak 7_Støy_Bratfors måling

Sak 7 Behandle innkomne forslag og saker_støy

Sak 8_Medlemskontigent

Sak 10_Innstilling til valgkomité

Sak 10_Innstilling sportslig leder