Sportslig klubbhåndbok

Sportslig Klubbhåndbok er et redskap for Nesodden TK og informasjon til klubbens medlemmer om retningslinjer og lignende for sportslige aktiviteter.

Innhold
Sportslig filosofi
Retningslinjer – Gruppesammensetninger Spillerguide
Retningslinjer – Konkurransegruppen Foreldreguide
Etiske retningslinjer for trenere
Retningslinjer – Divisjonstennis / Lagtennis
Retningslinjer – Turneringer
Retningslinjer – Publisering av omtale og bilder

Sportslig klubbhåndbok Nesodden TK – Versjon 2