Om klubben

Nesodden Tennisklubb er en tennisklubb som ble stiftet 5. juni 1971. Klubben er medlem av Norges Tennisforbund som særforbund. Den er også medlem av Norges idrettsforbund gjennom Akershus idrettskrets. Nesodden Tennisklubb hører hjemme i Nesodden kommune og er medlem av Nesodden idrettsråd. Klubben hadde over 500 registrerte medlemmer pr. 31. desember 2018.

Tennisklubben har 3 utebaner og 3 innendørsbaner i en tennishall som ble ferdigstilt i 2013.

Klubbens virksomhetsidé er å legge forholdene til rette slik at alle som vil spille tennis skal kunne drive idretten med størst mulig utbytte og ha en mulighet for å oppnå et prestasjonsnivå i samsvar med egne ambisjoner. Dette skal gjøres ved å tilby alle tennisinteresserte på Nesodden et helhetlig aktivitetstilbud og idrettsfaglig miljø som tilgodeser interesser og utviklingsbehov.
Vi skal aktivt arbeide for at alle som deltar på treninger skal få fortsette å utvikle seg etter sine egne ambisjoner og nivåer. Å få flest mulig til og spille lengst mulig er viktig for klubben. Tennis – en sport for livet.