Siste nytt – ytterligere åpning av banene og påmelding til sommerskolen 2020!

Etter nye retningslinjer fra myndughetene og NTF har styret i Nesodden tennisklubb besluttet å åpne alle banene for både single og double spill. Det er ikke lenger begrensninger på å ta på felles baller. For mer informasjon om de nye rutinene sjekk vår oppdatert side her:

https://nesoddentennisklubb.org/uncategorized/to-utebaner-apnes-for-familiespill-pa-strenge-vilkar/

Det er i tillegg åpnet opp for påmelding til Nesodden TK sin sommerskole for barn og ungdom.
I år har vi sommerskole i ukene 26, 27, 32 og 33.
Sommerskolen vil selvsagt tilpasses slik at føringer fra myndigheter og tennisforbundet ifm med koronapandemien ivaretas.
Klubbens sommerskole er veldig populær og her skapes gode sommerminner med masse tennis og annen moro.
Se nedenfor for mer informasjon og påmelding.

https://nesoddentennisklubb.org/aktiviteter/kurs/sommerkurs/?fbclid=IwAR2Qvqz-yTgyx6RWhpeBPiPvl_Ab9Qy00VMpVYE6Qy_-8ofUOTZV7Eqk2l4

mvh

Trenerne og Styret
Nesodden tennisklubb

Invitasjon til årsmøte 2020 – onsdag 10. juni 2020

Siste nytt, torsdag 14.5.2020: Nå har vi lovnad om ferdigstillelse av nødvendig dokumenter og fastsetter ny dato for årsmøte.

Styret inviterer til årsmøte i Nesodden tennisklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Som følge av Koronautbruddet, ble den opprinnelige oppsatte planen utsatt. Norges Idrettsforbund har gitt idrettsklubber utsatt frist til å avholde årsmøtene. Styret har vurdert alternative former for årsmøter som tar hensyn til smittesituasjonen, og har konkludert at å avholde et fysisk møte vil fungere best. Planen er å avholde møtet i tennishallen, ute på en bane, der vi kan sette ut stoler med avstander tilpasset myndighetenes anbefalinger.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes onsdag 10. juni 2020 kl 20.00
i tennishallen, Kjartan Veldes vei 34.

Saker et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. mai til post@nesoddentennis.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://nesoddentennisklubb.org/dokumentasjon

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen

Styret
Nesodden Tennisklubb

Ytterligere åpning av anlegget fra 13. mai 2020

Denne siden ble sist oppdatert 12.5.2020 – kl 17:40

Nesodden TK følger direktiver og anbefalinger fra helsemyndighetene og Norges Tennisforbund (NTF). Nå er det åpnet for at spillere kan ta på felles tennisballer.

Styret i Nesodden TK besluttet 20. april å åpne tennishallen og utebanene for begrenset spill.
Nå åpnes alle banene og det kan spilles både single og double.

Det er fortsatt strenge hygieneregler som må overholdes.

Generelle retningslinjer for bruk av utebaner og tennishallen:

  • Ingen med symptomer på coronaviruset eller forkjølelsessymptomer kan spille eller oppholde seg på anlegget. Generelle smittevernregler fra folkehelseinstituttet skal følges.
  • Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller –karantene kan spille eller oppholde seg på anlegget.
  • Man bør unngå å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr.
  • Det er viktig at alle tar med seg tingene sine etter spill og plukker opp alle ballene.
  • Antibac eller lignende brukes både før og etter spill. Alle må ha med sin egen Antibac, klut med såpevann eller lignende.
  • Garderober i hallen vil være stengt.
  • Trimrommet i tennishallen vil være stengt.
  • Hengelåsen til utebanene og dørhåndtaket til hallen vil bli vasket daglig, men vi oppfordrer de som benytter anlegget til å være ekstra forsiktige. Man må utvise varsomhet og holde avstand til andre i entréen til hallen.
  • Man kan spille både single og double, men husk at det må være minst 1 meters avstand mellom spillere til enhver tid.
  • Banen skal være booket i Matchi. Alle baner både inne og ute er nå åpne for booking. Man kan booke opp til 4 timer ad gangen og 7 dager frem i tid.

Organisert kurs/trening
Nesodden TK har gradvis igangsett organiserte treninger/kurs. Alt i henhold til retningslinjene fra Norges tennisforbund. Ved å starte opp gradvis sikrer vi at tennistreninger blir gjennomført på en ansvarlig måte og i henhold til retningslinjene. Kursdeltakere vil i tiden fremover få oppdatereringer fortløpende fra hovedtrener om eventuell oppstart av kurs.

Med vennlig hilsen
Styret i Nesodden tennisklubb

Samlet informasjon om konsekvenser av koronavirussmitte for Nesodden Tennisklubb

Denne siden samler informasjon vi har tidligere publisert, og vil også gi de siste oppdateringene. Ved å samle informasjonen på en nyhetsside, gir vi best oversikt til medlemmene om status for de forskjellige tiltakene og når det skjer endringer.

Nederst på siden er det en logg som angir når sist siden ble oppdatert.

Årsmøte utsatt. Styret i Nesodden tennisklubb besluttet 14.03.2020 å utsette årsmøte som skulle avholdes 30.mars for å forhindre at medlemmer føler seg tvunget til å samle seg i tennishallen. Ny dato for årsmøte er 20. mai 2020 og frist for innmeldte saker er 6. mai 2020. Se egen side med utfyllende informasjon.

Anlegget stengt. På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i forrige uke om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning, ble tennishallen på Nesodden (Bergerhallen) stengt fra 12.03.2020 inntil videre. Dette gjelder også adgang til trimrommet og utebanene. Banebestilling i Matchi er også stengt.
4. april 2020 – ble to utebaner åpnet for familiespill. Se ytterligere informasjon om dette på egen nettside.
20. april 2020 – åpnet for spill utenfor samme husstand på strenge vilkår, samt noe av kurs/treninger kommer i gang. Mer informasjon på egen nettside og i e-post til alle medlemmer og kursdeltakere.

Alle kurs, organiserte treninger og konkurranser avlyst. Styret i Nesodden tennisklubb besluttet 9.3.2020 å avlyse inntil videre alle kurs og organiserte treninger som følge av situasjonen på Nesodden, og etter oppfordring fra Kommuneoverlegen.

 

Vi vedlegger også informasjon utsendt fra Norges Idrettsforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

 

Endringslogg:

19.04.2020 Lagt inn informasjon om ytterligere åpning for spill og for noe kurs/treninger

19.04.2020 Lagt inn dato for utsatt årsmøte.

19.04.2020 Lagt inn informasjon om begrenset åpning 4. april 2020

19.03.2020 lagt til lenke til Norges Idrettsforbund sin temaside om koronavirus tiltak og status

16.03.2020, ny samleside opprettet.

Endret av Keren

 

 

 

Årsmøte 2020 i Nesodden Tennisklubb – utsatt!

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronavirus smitte, har Norges Idrettsforbund generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Styret i Nesodden tennisklubb har i dag 14.03.2020, besluttet å utsette årsmøte som skulle avholdes 30.mars for å forhindre at medlemmer føler seg tvunget til å samle seg i tennishallen. Ny dato for årsmøte og frister for saker vil bli kunngjort her.

Med vennlig hilsen
Styret

Nesodden Tennisklubb

Bergerhallen og utebanene er stengt for all trening inntil videre

På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i den vanskelige koronasituasjonen om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning, blir tennishallen på Nesodden (Bergerhallen) stengt inntil videre. Dette gjelder også adgang til trimrommet og utebanene.

Banebooking i Matchi er også stengt.

Ny informasjon vil bli lagt ut her og på sosiale medier med engang det kommer endringer i denne situasjonen.

Vi håper alle holder seg friske.

Hilsen

Styret i Nesodden Tennisklubb

Viktig informasjon til alle kursdeltakere og foresatte om koronavirus

Alle organiserte treninger/kurs (Tennisskolen, TFO, konkurransetreninger
og voksenkurs) er avlyst inntil videre beskjed gis. Nesodden Idrettsråd
har informert tennisklubben om at kommuneoverlegen ønsker at alle
idrettene på Nesodden stanser sine gruppeaktiviteter inntil ny beskjed
kommer. Dette grunnet funn av koronasmitte og avvente av ytterligere prøveresultater på
Sunnaas sykehus.

Bergerhallen (Tennishallen på Nesodden) er ikke stengt. Den vil være
åpen og det er mulig å booke strøtimer i tennishallen.

Nesodden TK oppfordrer alle som er i tennishallen om følgende:

Vær nøye med håndhygiene, vask godt og vask ofte.
– Unngå mye nærkontakt i form av klemmer, håndhilsning og lignende.
– Bruk antibac som står i entréen i situasjoner hvor du ikke får vasket
hendene dine godt nok med såpe og vann.
– Hvis man føler seg dårlig skal man ikke oppholde seg i tennishallen.
– Hvis man har vært på reise i områder med utbredt spredning av
koronavirus, skal man holde seg borte fra tennishallen i 14 dager etter
hjemkomst, uavhengig av om man har symptomer eller ikke.

Denne informasjon gjelder inntil videre.

Så snart det blir endringer i forhold til informasjon ovenfor vil
kursdeltakere og foresatte til kursdeltakere få e-post om dette. Det vil
også bli publisert informasjon på klubbens hjemmeside og på Nesodden
Tennisklubb sine sider på Facebook og Instagram.

Mvh

Nesodden Tennisklubb

Velkommen til vinterferietennis i hallen

Det er ingen vanlige treninger/kurs på ettermiddagene og kveldene i vinterferieuken. Vi tilbyr vinterferiepris på leie av baner i hallen.

Kun 150 kr per time!

Det gjelder fra lørdag 15. februar til søndag 23.  februar.

På dagtid man – tors er det vinterferiecamp fra kl  9-15.

Hilsen styret og trenerteamet ?

Vinterferiecamp i uke 8 2020

Nesodden TK inviterer barn i alderen 5-15 år til vinterferiecamp mandag til og med fredag i uke 8. Det er åpent for både medlemmer og ikke-medlemmer av tennisklubben.

Opplegg
• Camp starter kl. 09.00 og varer til kl.15.00
• Barna kan leveres fra kl. 08.00 og hentes senest kl. 16.30
• Barna skal ha med treningstøy, innesko, matpakke og drikkeflaske.

Tennisklubbens mål med vår vinterferiecamp er å gi alle barn og ungdommer god veiledning i tennis og morsomme opplevelser i trygge og sosiale rammer. Det vil være et bredt spektrum av aktiviteter. Klubbens trenere skal bidra til et godt miljø for deltakerne. Det vil bli servert frukt, snacks og saft to ganger om dagen. Barna vil bli delt inn i grupper avhengig av alder og ferdighet.

Pris: 415 kr per dag. Man velger hvilke dager man melder seg på.
Påmelding: Sendes til post@nesoddentennis.no med følgende info: navn, fødselsdato, e-postadresse til foresatt, mobilnummer til foresatt og hvilke dager barnet skal delta.
Frist for påmelding: søndag 9. februar.

Det er begrenset med plasser, så send gjerne inn påmelding så tidlig som mulig. Nesodden TK forbeholder seg retten til å avlyse vinterferiecamp pga lav påmelding.

Med vennlig hilsen
Nesodden Tennisklubb

Velkommen til høstferietennis på Nesodden

Det er ingen vanlige treninger/kurs på ettermiddagene og kveldene i høstferieuken. Vi tilbyr høstferiepris på leie av baner i hallen. Kun 150 kr per time! Det gjelder fra lørdag 28. september til og med søndag 6. oktober.

Hilsen styret og trenerteamet ?