Tenniskurs flytter ut!

All kursvirksomhet blir gjennomført på våre utebaner fra og med 2.  mai så fremt vær og lysforhold tillater det. Hvis det er dårlig vær eller lysforhold spiller vi selvsagt inne i Bergerhallen. Den vurderingen tas av hovedtrener eller annen ansvarlig trener.

Det er forøvrig ingen endring i opplegg eller treningstider for kursvirksomheten, dvs. at det kun er forflytning av kursene fra inne utespill fra tirsdag 2. mai. Viktig at alle barn, ungdom og voksne tar på seg klær for å spille tennis ute. Husk å skifte til rene tennissko både på utebaner og om man evt må spille inne.

Tennisskolen holder på frem til 16. juni