logo Privatmegleren

Stolt Hovedsponsor: Privatmegleren Park

Har du lagt merke til det nye navnet på bane 3 i Matchi? Den er omdøpt til “Bane 3 Privatmegleren Park”, takket være vårt nye samarbeid med Privatmegleren Park!
Privatmegleren Park har trådt inn som hovedsponsor for Nesodden Tennis, og sammen har vi store planer! Deres engasjement strekker seg utover å være bare en synlig logo. De ønsker å bli en integrert del av vårt klubbliv.
Det handler om å støtte våre unge talenter, arrangere fellesskapsinitiativer og bidra til Nesoddens vekst og utvikling. Privatmegleren Park ønsker å spille en nøkkelrolle i å styrke tennisinteressen på Nesodden.
Som en ledende eiendomsmegler, representerer Privatmegleren Park kvalitet og dedikasjon. Interessert i å selge eiendom? Kontakt dem på 22 59 50 10 eller send en e-post til park@privatmegleren.no.
Vi er utrolig takknemlige for dette samarbeidet og ser fram til en flott sesong med støtte fra Privatmegleren Park!