Smitteverntiltak i Nesodden Tennisklubb.

 

Vi ønsker også å minne alle medlemmer på viktige forebyggende
smitteverntiltak i Nesodden Tennisklubb.

– Kun friske personer uten symptomer på Covid-19 kan delta/spille.
– Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille
eller oppholde seg på anlegget.
– Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller.
– Husk god håndvask/antibac før og etter trening og ved bruk av felles
utstyr.
– Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1 meters-regelen, men
det oppfordres fortsatt til å skifte og dusje hjemme.
– For å lette smittesporing vil Nesodden TK føre oppmøtelister ved
organisert trening inntil videre.
– Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer
som mulig.
– Det vil være tilgang til Antibac før, under og etter trening.
– Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og
fra trening.
– Generelle smittevernregler og reiseråd fra FHI og myndighetene skal
følges.
– Deltakere/medlemmer plikter å melde fra til styreleder i tennisklubben
dersom det blir påvist smitte. Klubbleder plikter å kontakte
kommuneoverlege for rådføring og tiltak.

 

Hilsen Styret i Nesodden TK