Invitasjon til årsmøte 2020 – onsdag 10. juni 2020

Siste nytt, torsdag 14.5.2020: Nå har vi lovnad om ferdigstillelse av nødvendig dokumenter og fastsetter ny dato for årsmøte.

Styret inviterer til årsmøte i Nesodden tennisklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned. Som følge av Koronautbruddet, ble den opprinnelige oppsatte planen utsatt. Norges Idrettsforbund har gitt idrettsklubber utsatt frist til å avholde årsmøtene. Styret har vurdert alternative former for årsmøter som tar hensyn til smittesituasjonen, og har konkludert at å avholde et fysisk møte vil fungere best. Planen er å avholde møtet i tennishallen, ute på en bane, der vi kan sette ut stoler med avstander tilpasset myndighetenes anbefalinger.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes onsdag 10. juni 2020 kl 20.00
i tennishallen, Kjartan Veldes vei 34.

Saker et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 27. mai til post@nesoddentennis.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://nesoddentennisklubb.org/dokumentasjon

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen

Styret
Nesodden Tennisklubb