Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Styret i Nesodden Tennisklubb kaller inn til ekstraordinært årsmøte den 11. oktober kl 20.00. Sted: mezzaninen i tennishallen.

Saksliste

1.   Registrering og godkjenning av de stemmeberettigede
2.   Godkjenning av innkallingen, saksliste og forretningsorden
3.   Valg av dirigent, sekretær samt to medlemmer til å undertegne protokollen
4.   Valg av styreleder

Se innstilling fra valgkomiteen her: Innstilling til ekstraordinært årsmøte