Innkalling til årsmøte 2024

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesodden tennisklubb.

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes 21mars 2024 kl19 i tennishallens andre etasje, Kjartan Veldes vei 34.

Saker et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 7. mars til post@nesoddentennis.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://nesoddentennisklubb.org/dokumentasjon

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.