Innkalling til 2. ekstraordinært årsmøte 14. desember

Det innkalles herved til 2. ekstraordinært årsmøte den 14. desember 2017 kl 19:30 i Bergerhallen, Kjartan Veldesvei 34.

Fullstendig sakliste med alle sakspapirer legges ut på klubbens nettsider før møtet.

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer).

 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret