Flere skal få muligheten til å spille tennis!

Norges Tennisforbund har etablert et fond for å bistå klubbene med å tilby tennis til barn og ungdommer fra familier med lav inntekt.
Man kan søke om:
  • Full dekning fra NTF for deltakeravgift for barn og ungdom i klubbens
    sommerskoletennis i tidsperioden juni-august 2023. Klubbmedlemskap
    dekkes også.
  • Full dekning fra NTF for treningsavgift for barn og ungdom en eller to ganger
    i uken i klubbens ukentlige kursvirksomhet høsten 2023 og våren 2024.
    Klubbmedlemskap dekkes også.
Søknad sendes på en egen e-post til post@nesoddentennis.no.