Enjoy the silence – lyddemping i hallen!

Som de fleste sikkert fikk med seg, fikk hallen ny drakt innvendig i sommerferien. Det dere kanskje ikke visste var at hovedformålet var å forbedre akustikken i hallen. Veggene er kledd med lydempende absorbenter som er synlige på kortveggen i enden av hallen. Utenpå dette er beskyttende blå duk på langveggene. Duken er i tillegg mer estetisk enn de gamle veggene og fungerer bedre – den gir bedre sikt og er festet slik at baller ikke forsvinner bak den. Men aller viktigst har vi fått et bedre arbeidsmiljø for våre trenere og et bedre miljø for spillerne, hvor man kan høre hva andre spillere sier og slipper mye støy. Vi har omsider fått støyrapport som viser betydelig forbedring av støyforholdene. Se rapport etter lydmåling her: Resultat_etterlydabsorbenter

Takk til styret for dette tiltaket og en ekstra stor takk til Hilde som har lagt ned mange timers jobb og ofret flere feriedager for å få dette på plass!