Dugnad på tennisanlegget lørdag

 

Lørdag 15. mai kl 12.00 – 14.00 inviteres medlemmer til dugnad for
å ferdigstille uteanlegget for sommersesongen. Vi legger opp til godt
smittevern der vi holder god avstand. Det er blant annet planlagt å
renske ugress rundt banene, rake løv, klippe busker og sage ned noen små trær.
I tillegg skal banene vaskes, noen benker kastes og dommerstoler byttes ut
med nye frittstående kulestativer.

Følgende er ønskelig at medlemmer kan bidra med: hekksaks, rake,
motorsag, høytrykksspyler og bil med tilhenger.

Hilsen styret.