Årsmøte 2021

Styret inviterer til årsmøte i Nesodden tennisklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes onsdag 14. april kl. 20.00. Møtet vil avholdes digitalt ved hjelp av Zoom.

Hvis du ønsker å delta på møtet så send navn og e-postadresse til post@nesoddentennis.no senest dagen før møtet. Du vil da få tilsendt en lenke for å delta. Du trenger ikke å ha installert Zoom på forhånd.

Saker et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. mars til post@nesoddentennis.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://nesoddentennisklubb.org/dokumentasjon

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen

Styret
Nesodden Tennisklubb