Årsmøte 2022

Årsmøte 2022

Styret inviterer til årsmøte i Nesodden tennisklubb torsdag 31. mars kl. 19.00. Møtet vil avholdes i Bergerhallen i 2. etasje.

Saker et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14 dager før møtet på post@nesoddentennis.no.

Sakliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://nesoddentennisklubb.org/dokumentasjon

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Med vennlig hilsen

Styret i Nesodden Tennisklubb