Tennishallen åpner 21. april

Etter avklaring fra kommunen så åpner vi tennishallen fra og med onsdag 21. april for banebooking. Det er ikke tillatt med trenerstyrt aktivitet i tennishallen inntil videre, som betyr at alle typer organiserte kurs/treninger fortsatt kun gjennomføres på utebanene. Styrkerommet i hallen er imidlertid fortsatt stengt.

Utebanene er åpne for booking

Tennishallen er stengt inntil videre, men utebanene er åpne for booking for medlemmer. Alle kursdeltakere fikk søndag 11. april en e-post fra hovedtrener Christian Grind med informasjon om hva som gjelder for kurs og treninger.

Tennishallen stengt

Kjære medlem av Nesodden TK,

I går kveld besluttet regjeringen å innføre strenge tiltak for hele Viken. Det er ikke lov å ha idrettsaktiviteter innendørs. For barn opp til 20 år kan det organiseres idrettsaktiviteter utendørs.
Følgende gjelder i Nesodden TK:

– Tennishallen er helt stengt fra og med i dag tirsdag 16. mars til og med søndag 11. april. Det er ingen adgang til tennishallen.
– Hva gjelder kursvirksomheten så har klubbens hovedtrener sendt en separat e-post til alle kursdeltakere med utfyllende informasjon. Oppsummert så vil all voksentrening være avlyst, men barn- og ungdomstreninger vil gjennomføres på utebanene.
– Utebanene er inntil videre ikke åpne for booking og spill på egen hånd.

Hilsen styret i Nesodden TK

Årsmøte 2021

Styret inviterer til årsmøte i Nesodden tennisklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes onsdag 14. april kl. 20.00. Møtet vil avholdes digitalt ved hjelp av Zoom.

Hvis du ønsker å delta på møtet så send navn og e-postadresse til post@nesoddentennis.no senest dagen før møtet. Du vil da få tilsendt en lenke for å delta. Du trenger ikke å ha installert Zoom på forhånd.

Saker et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 29. mars til post@nesoddentennis.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på http://nesoddentennisklubb.org/dokumentasjon

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen

Styret
Nesodden Tennisklubb

Ny informasjon om koronasituasjonen

Kjære medlem av Nesodden tennisklubb,

Basert på føringene fra myndighetene så gjelder følgende i Nesodden Tennisklubb:

 

  1. Hallen er helt stengt til og med tirsdag 2. februar
  2. Hallen åpner onsdag 3. februar. Alle medlemmer får en mail med mer informasjon.
  3. Kurs for barn og ungdommer starter opp onsdag 3. februar, voksenkurs er inntil videre avlyst. Alle kursdeltakere får en separat mail fra klubbens hovedtrener med informasjon vedr kurs/treninger.

4. Vi minner alle på å følge klubbens generelle smittevernregler:

Det skal være minimum 2 meter avstand til hverandre inne i hallen. Hallen er kun åpen for medlemmer. Kurs/treninger vil kunne avsluttes ca 5 minutter før normal sluttid da vi skal unngå samling av personer i entréen.

For å unngå trengsel i entreen i tennishallen ber vi kursdeltakere og medlemmer som skal spille om å komme rett før timen og gå ut av hallen direkte etter timen. Foreldre som skal levere / hente barn til trening skal holde seg utenfor hallen. Det er inntil videre ikke lov å oppholde seg i tennishallen som publikum.

Generelle smittevernregler finner du her: http://nesoddentennisklubb.org/uncategorized/smitteverntiltak-i-nesodden-tennisklubb/

Med vennlig hilsen,
Styret i Nesodden tennisklubb

Smitteverntiltak i Nesodden Tennisklubb.

 

Vi ønsker også å minne alle medlemmer på viktige forebyggende
smitteverntiltak i Nesodden Tennisklubb.

– Kun friske personer uten symptomer på Covid-19 kan delta/spille.
– Ingen personer med pålagt hjemme-isolering eller -karantene kan spille
eller oppholde seg på anlegget.
– Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller.
– Husk god håndvask/antibac før og etter trening og ved bruk av felles
utstyr.
– Garderober kan benyttes dersom man kan overholde 1 meters-regelen, men
det oppfordres fortsatt til å skifte og dusje hjemme.
– For å lette smittesporing vil Nesodden TK føre oppmøtelister ved
organisert trening inntil videre.
– Berøring av nett, stolper og øvrig utstyr bør gjøres av så få personer
som mulig.
– Det vil være tilgang til Antibac før, under og etter trening.
– Det skal så langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og
fra trening.
– Generelle smittevernregler og reiseråd fra FHI og myndighetene skal
følges.
– Deltakere/medlemmer plikter å melde fra til styreleder i tennisklubben
dersom det blir påvist smitte. Klubbleder plikter å kontakte
kommuneoverlege for rådføring og tiltak.

 

Hilsen Styret i Nesodden TK