Årsmøte

Årsmøte

Når

21/03/2024    
19:00 - 21:00

Hvor

Nesodden Tennisklubb
Kjartan Veldes vei 34, NESODDEN, Norway, 1459, Viken
Kart utilgjengelig

Styret inviterer til årsmøte i Nesodden Tennisklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter firnner du her.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.