Velkommen, Tangen senter!

Vi ønsker Tangen senter velkommen som sponsor av klubben! Takk for støtten!