Samlet informasjon om konsekvenser av koronavirussmitte for Nesodden Tennisklubb

Denne siden samler informasjon vi har tidligere publisert, og vil også gi de siste oppdateringene. Ved å samle informasjonen på en nyhetsside, gir vi best oversikt til medlemmene om status for de forskjellige tiltakene og når det skjer endringer.

Nederst på siden er det en logg som angir når sist siden ble oppdatert.

Årsmøte utsatt. Styret i Nesodden tennisklubb besluttet 14.03.2020 å utsette årsmøte som skulle avholdes 30.mars for å forhindre at medlemmer føler seg tvunget til å samle seg i tennishallen. Ny dato for årsmøte er 20. mai 2020 og frist for innmeldte saker er 6. mai 2020. Se egen side med utfyllende informasjon.

Anlegget stengt. På bakgrunn av helsemyndighetenes føringer i forrige uke om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning, ble tennishallen på Nesodden (Bergerhallen) stengt fra 12.03.2020 inntil videre. Dette gjelder også adgang til trimrommet og utebanene. Banebestilling i Matchi er også stengt.
4. april 2020 – ble to utebaner åpnet for familiespill. Se ytterligere informasjon om dette på egen nettside.
20. april 2020 – åpnet for spill utenfor samme husstand på strenge vilkår, samt noe av kurs/treninger kommer i gang. Mer informasjon på egen nettside og i e-post til alle medlemmer og kursdeltakere.

Alle kurs, organiserte treninger og konkurranser avlyst. Styret i Nesodden tennisklubb besluttet 9.3.2020 å avlyse inntil videre alle kurs og organiserte treninger som følge av situasjonen på Nesodden, og etter oppfordring fra Kommuneoverlegen.

 

Vi vedlegger også informasjon utsendt fra Norges Idrettsforbund:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/vi-ma-vise-solidaritet-med-vare-11000-idrettslag/

 

Endringslogg:

19.04.2020 Lagt inn informasjon om ytterligere åpning for spill og for noe kurs/treninger

19.04.2020 Lagt inn dato for utsatt årsmøte.

19.04.2020 Lagt inn informasjon om begrenset åpning 4. april 2020

19.03.2020 lagt til lenke til Norges Idrettsforbund sin temaside om koronavirus tiltak og status

16.03.2020, ny samleside opprettet.

Endret av Keren