Klargjøring av utebanene!

Velkommen til en times oppvarmings-dugnad tirsdag 18. april fra kl. 17-18 på utebanene i Nesodden tennisklubb!
Banene skal feies, nett og stolper skal sjekkes, benker skal rengjøres og reklameplakater skal henge rett og fint.
Kanskje heiser Knut Eirik flagget også 🙂
Ta med: Kost til eget bruk, hansker, bøtte/klut.
Når banene er klare, vil de åpnes for vanlig booking i Matchi.
Styret retter en stor takk til Anne-Stine for forslag og organisering 🙂