Invitasjon til årsmøte 2024 – 21. mars 2024 kl. 19

Styret inviterer til årsmøte i Nesodden Tennisklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes 21. mars 2024 kl. 19 i tennishallens andre etasje, Kjartan Veldes vei 34.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter firnner du her.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Med vennlig hilsen

Styret
Nesodden Tennisklubb