Årsmøte 2020 i Nesodden Tennisklubb – utsatt!

Som følge av utviklingen av situasjonen knyttet til koronavirus smitte, har Norges Idrettsforbund generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni.

Styret i Nesodden tennisklubb har i dag 14.03.2020, besluttet å utsette årsmøte som skulle avholdes 30.mars for å forhindre at medlemmer føler seg tvunget til å samle seg i tennishallen. Ny dato for årsmøte og frister for saker vil bli kunngjort her.

Med vennlig hilsen
Styret

Nesodden Tennisklubb