Innkalling til årsmøte 2019

Styret innkaller herved til årsmøte i Nesodden tennisklubb. Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og skal avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

Årsmøtet legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet og styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme hva idrettslaget skal gjøre, og hvordan det skal drives, bør delta på årsmøtet.

Årsmøtet avholdes 28. mars 2019 kl. 19

i tennishallens andre etasje, Kjartan Veldes vei 34.

Saker et medlem ønsker å få tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 14. mars til post@nesoddentennis.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet  på http://nesoddentennisklubb.org/dokumentasjon

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret for Nesodden tennisklubb