Innkalling til årsmøte 2018

Tid: 19. mars kl 19.00

Sted: Bergerhallen

Velkommen til årsmøte i Nesodden Tennisklubb. Forslag til saker sendes til post@nesoddentennis.no senest 2. mars.

Agenda og saksdokumenter vil bli publisert her på websiden 12. mars.

Det minnes om at bare medlemmer over 15 år med betalt medlemskontingent har stemmerett. I tillegg informeres det om at ansatte i NTK ikke har stemmerett på årsmøte, jf. NIFs lov § 6-2 og de generelle reglene om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv. samt reglene om kjønnsfordeling i § 5.

Vi ønsker alle medlemmer vel møtt til årsmøte!

Hilsen styret i Nesodden Tennisklubb