2. ekstraordinært årsmøte, 14. des kl 19.30

Vi minner om 2. ekstraordinært årsmøte i dag kl 19:30 i Bergerhallen, Kjartan Veldesvei 34.

Fullstendig sakliste og alle sakspapirer:

Saksliste_2_ekstraordinart_aarsmoete_des_2017.doc

Sak 4 revisor_engasjementsbrev

Sak 5 revisjonsberetning 2016

Sak 6_Medlemskontigent

Styret gjør for øvrig oppmerksom på at alle valg må være i henhold til NIFs lov § 2-4 (kjønnsfordeling) og NIFs lov §§ 2-5, 2-6 og 2-7 (valgbarhetsbegrensninger for ansatte, oppdragstakere med mer). 

Velkommen til ekstraordinært årsmøte.

Med vennlig hilsen

Styret