Styret 2018/2019

Nesodden Tennisklubb drives i stor grad av klubbens styremedlemmer. Disse sammen med klubbens hovedtrener utfører de fleste administrative oppgaver i klubben.
Styret får generøs hjelp fra klubbmedlemmer til hall- og kioskdrift.
Vi er takknemlige for all hjelp og oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg i klubbens aktiviteter. Tenk på hvordan du kan og vil bidra og send en e-post til post@nesoddentennis.no. Du må også gjerne ta kontakt med de enkelte styremedlemmene for å høre mer om hvordan det er å være engasjert i Nesodden TK. Alle styremedlemmer har epost adresse på klubbens server; fornavn@nesoddentennis.no

Årets styre består av:

Trygve Bjørnæs, leder
Kimberly Turner, nestleder og regnskap
Jens Haug, sportslig leder
Hilde Bakke, drifts- og anleggsansvarlig
Nina Holter, medlemsregister og fakturering
Keren Bar-Yaacov, nettredaktør og markedsføring
Jørgen Wesche