Styret og komiteer

Nesodden Tennisklubb drives i stor grad av klubbens styremedlemmer. Disse sammen med klubbens hovedtrener utfører de fleste administrative oppgaver i klubben.
Styret får generøs hjelp fra klubbmedlemmer til hall- og kioskdrift.
Vi er takknemlige for all hjelp og oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg i klubbens aktiviteter. Tenk på hvordan du kan og vil bidra og send en e-post til post@nesoddentennis.no. Du må også gjerne ta kontakt med de enkelte styremedlemmene for å høre mer om hvordan det er å være engasjert i Nesodden TK. Alle styremedlemmer har epost adresse på klubbens server; fornavn@nesoddentennis.no

Styret 2019/2020

Trygve Bjørnæs, leder
Kimberly Turner, nestleder og regnskap
Vegar Fløystad Pettersen, sportslig leder
Hilde Bakke, drifts- og anleggsansvarlig
Nina Holter, medlemsregister og fakturering
Keren Bar-Yaacov, nettredaktør
Jørgen Wesche, styremedlem

Varamedlemmer: Henning Kaiser (til 2020), Irene Husby (til 2021).

Kontrollkomite 2019 – 2021

Aase Kristine Malm
Stein Bang Ellingsen

Valgkomite 2019/2020

Ole Geir Instefjord, leder
Anne Hopsdal
Morten Gjetanger

Varamedlem: Cecilie Schram Hoel