Styret

Nesodden Tennisklubb drives i stor grad av klubbens styremedlemmer, som utfører de fleste administrative oppgaver. Styret får generøs hjelp fra klubbmedlemmer til hall- og kioskdrift. Vi er takknemlige for all hjelp og oppfordrer alle medlemmer til å engasjere seg i klubbens aktiviteter. Tenk på hvordan du kan og vil bidra og send en e-post til post@nesoddentennis.no. Du må også gjerne ta kontakt med de enkelte styremedlemmene for å høre mer om hvordan det er å være engasjert i Nesodden TK.

Styret 2016/2017
Christer Af Geijerstam
Styreleder
40239313
christer@nesoddentennis.no
Mats Åkesson
Nestleder og finansansvarlig
91544982
mats@nesoddentennis.no
  Anne-Stine Meltzer
Sportsansvarlig
91781789
anne-stine@nesoddentennis.no
  Hilde Bakke
Driftsansvarlig
92461504
hilde@nesoddentennis.no
Marianne Hahn Stenberg
PR og markedsføring
92030575
marianne@nesoddentennis.no
Andreas Danevad
Turneringsansvarlig
97571455
andreas@nesoddentennis.no
 
Varamedlemmer
Irene Husby
Scott Lahart

Nytt styret gjeldende fra 16.03.2016

Revisor:
Presis Ars AS

Valgkomité:
Jens Haug
Anne-Stine Meltzer
Dag Kalsnes

Sosial- og miljøkomité:
Stina Klaffmo Røisland (leder)
Anita Jenstad Heide                                                                                                                                                                                 Brit Øverland                                                                                                                                                                                                                    Irene Husby

Driftskomité:
Hilde Bakke (leder)

Sports- og turneringskomité:
Henrik Gjervan (leder)
Jens Haug
Anne-Stine Meltzer
Andreas Danavad

Ønsker du kontakt med noen i komiteene – send e-post til: post@nesoddentennis.no