Sportslig plan

Sportslig Plan 2020 – 2025

Sportslig plan skal både være et redskap for Nesodden TK i utviklingen av klubben og informasjon til klubbens medlemmer om mål, ambisjoner og retning for den sportslige virksomheten. Den skal også synliggjøre utfordringer og muligheter på det sportslige området, i tillegg til tiltak som kreves for å nå målene.

 

Innhold
Sportslig visjon
Sportslig strategi Sportslig organisering Medlemmer
Kurstilbud og treninger Turneringer
Sportslig klubbhåndbok Trenerstab

 

Sportslig plan 2020-2025 – versjon 1 – vedtatt