Medlemskap

For 2021 gjelder følgende medlemskontingentkategorier og priser:

Junior (t.o.m. det året man fyller 12 år): kr 600,-

Junior (f.o.m. det året man fyller 13 år t.o.m. 25 år): kr.1 200,-

Senior (f.o.m. det året man fyller 26 år t.o.m. 64 år): kr.2 400,-

Familie (gjelder personer med felles adresse): kr.3 500,-

Seniorveteran (65+ år): 1 200,-.  (Forutsettes spill før kl. 15.00 på utebanene, spesielt ved stor pågang).

Medlemsfordeler: Medlemsskapet gir foreløpig fri tilgang til utebanene, booking via Matchi, i tillegg gunstig pris på leie av innebaner for medlemmer. Gratis tilgang til klubbens godt utstyrte treningsrom for medlemmer over 16 år (se egne regler). ProShop med gunstig pris på tennisutstyr. Forøvrig gode service funksjoner i Nesodden Tennisklubb sin egen særbrukshall for tennis i Bergerhallen med bl.a.  tv/storskjerm, dusj/garderober og kiosk/vareautomat.

Dugnad: Alle medlemmer plikter å stille på dugnad minst 1 gang i løpet av året, samt ta en kioskvakt ved turneringer. Vi håper alle ser verdien av å stille på dugnad. Din innsats og klubbens eierskap til de arrangementene som dugnadsplikten er knyttet til gir klubben inntekter og sparte utgifter som går direkte til anlegg og aktivitet for barn og unge i klubben.

Halv pris på medlemskap etter 1. juli
Ved innmelding fra og med 1. juli betaler man halv pris for medlemskap ut gjeldende kalenderår.

For å bli medlem melde deg inn direkte via Minidrett  eller

send en e-post til post@nesoddentennis.no med følgende opplysninger:

• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• Telefonnr
• Type medlemskap som er ønskelig


Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til klubben!