Medlemskap

For 2018 gjelder følgende medlemskontingentkategorier og priser:

Junior (t.o.m. det året man fyller 12 år): kr 550,-

Junior (f.o.m. det året man fyller 13 år t.o.m. 25 år): kr.1.100,-

Senior (f.o.m. det året man fyller 26 år t.o.m. 64 år): kr.2.200,-

Familie (gjelder personer med felles adresse): kr.3300,-

Seniorveteran (65+ år): 1.100,-.  (Forutsettes spill før kl.15.00 på utebanene, spesielt ved stor pågang).

Medlemsfordeler: Medlemsskapet gir fri tilgang til utebanene, booking via Senserio, i tillegg gunstig pris på leie av innebaner for medlemmer. Gratis tilgang til klubbens godt utstyrte treningsrom for medlemmer over 16 år (se egne regler). ProShop med gunstig pris på tennisutstyr. Forøvrig gode service funksjoner i Nesodden Tennisklubb sin egen særbrukshall for tennis i Bergerhallen med bl.a.  tv/storskjerm, dusj/garderober og kiosk/vareautomat.

Dugnad: Alle medlemmer plikter å stille på dugnad minst 1 gang i løpet av året, samt ta en kioskvakt ved turneringer.

Halv pris på medlemskap etter 1. juli
Ved innmelding fra og med 1. juli betaler man halv pris for medlemskap ut gjeldende kalenderår.

For å bli medlem, send en e-post til post@nesoddentennis.no eller fyll i nedenstående innmeldingsskjema med følgende opplysninger:

• Navn
• Adresse
• Fødselsdato
• Telefonnr
• Type medlemskap som er ønskelig

Det er også mulig å melde seg inn direkte via Minidrett.
Vi ønsker alle nye medlemmer velkommen til klubben!

Fill out my online form.