Kurstyper

Kurs og grupper

Nesodden tennisklubb har et allsidig treningstilbud for barn, ungdom og voksne. Vårt tilbud av kurs, treninger og priser er til enhver tid oppdatert i Matchi, og her gjøres også påmeldinger.

Tennisskolen

Tennisskolen er et tilbud for barn og ungdom i alderen 5-19 år med fokus på å lære og utvikle gode basis tennisferdigheter. Med disse tennisferdighetene vil barn og ungdom føle mestring og glede ved å spille tennis. Det er stort fokus på trivsel. Nesodden Tennisklubb følger NTF/ITFs Play and Stay. Ulike balltyper og ulik banestørrelse blir benyttet avhengig av alder og ferdighetsnivå. Tennisskolen deles inn i følgende områder: Barn, TFO og ungdom og vi deler inn grupper etter alder og ferdighetsnivå.

TFO (Tennis SFO)

Dette er et tilbud til barn i skolealder 1. til 3. klasse. Det er stort fokus på trivsel og lek, men også læring og mestring. Vi har et samarbeid med Berger skole, så barn som går der blir hentet av våre trenere og fulgt ned til tennisanlegget. Barn fra andre skoler må ta seg på egen hånd til tennis-SFO

Baller: Røde og oransje

Barn

Barn i alder 5 til året de fyller 12 år. Vi deler inn grupper etter alder og ferdighetsnivå.

Baller: Røde, oransje og grønne

Ungdom

Ungdom i fra året de fyller 13 år til 19 år. Vi deler inn grupper etter alder og ferdighetsnivå.

Baller: Oransje, grønne og gule

Konkurransegruppen

Dette er et tilbud for de som ønsker et mer omfattende tennisprogram og som aktivt deltar i nasjonale turneringer. Trening er minimum 4 timer pr. uke. Det er kriterier for å delta i konkurransegruppen. Treningene varierer fra 1 til 2 timer og inkluderer også fysisk trening. Hvis du ønsker å delta i konkurransegruppen så ta kontakt med klubbens hovedtrener.

Baller: Gule.

Som deltaker i konkurransegruppen er følgende inkludert i pris pr. semester:

  • Individuell samtale med utviklingsplan mellom spillere, foresatte og ansvarlig trener
  • Turneringsoppfølging
  • Teoriøkter med mental og taktisk trening

I tillegg tilbys deltagere i konkurransegruppen trening i perioder utover de faste ukene i et semester. For slike treninger gjøres påmelding separat ved påmeldingsinvitasjoner. Fast tilbud til konkurransespillere er å kjøpe grønt kort for 12 mnd. til rabattert pris.

Voksentrening

Voksentrening er et tilbud for voksne med fokus på å utvikle gode tennisferdigheter, med høy intensitet og hyggelig stemning. Voksentrening deles inn i følgende områder: Voksen viderekommende, voksen nybegynner og voksen intro. Ved stort antall påmeldinger til voksenkurs, vil vi prioritere at flest mulig får deltatt på kurs 1 gang per uke.

Voksen viderekommende

For voksne som har spilt en del og gått på tidligere treninger/ kurs, og som ønsker å utvikle spillet videre: Vi deler inn grupper etter ferdighetsnivå

Tidsrom: Kvelder og evt. dagtid og helger.
Baller: Gule

Voksen nybegynner
For helt nybegynnere eller de som har spilt litt tennis, men som ønsker basiskunnskaper.

Tidsrom: Kvelder og evt. dagtid og helger.
Baller: Grønne og gule

Voksen introduksjonskurs
Vi setter opp kortere kurs (for eksempel 5-timers kurs) der det gis en introduksjon til tennisspillet. Kurs vil bli satt opp fortløpende via klubbens booking system Matchi. Du trenger ikke å være medlem for å delta på Voksen introduksjonskurs. Pris på disse kursene blir kommunisert ved påmelding.

Tidsrom: Kvelder og evt. dagtid og helger.

Priser

Priser kurs vår 20241t/uke2t/uke3t/uke4t/uke5t/uke6t/uke7t/uke
Tennisskole – TFO24003600
Tennisskole- Barn28004200560070008400
Tennisskole – Ungdom30004500600075009000
Konkurransegruppe825099001150013200
Voksentrening390058507800

Til informasjon: Nesodden Tennisklubb deltar i divisjonstennis. Trening for disse lagene organiseres hovedsaklig av kapteinene på lagene. Har du spilt mye tennis og er interessert i å spille/trene med et av våre lag kan du ta kontakt med oss på post@nesoddentennis.no