Kurstyper

Kurs og grupper høst 2018 og vår 2019

Nesodden tennisklubb har et allsidig treningstilbud for barn, ungdom og voksne. Nedenfor er mer informasjon om gruppene.  Vi deler inn vår kursvirksomhet i følgende deler:

  • Tennisskolen (fra 5-19 år)
  • Konkurransegruppen
  • Voksentrening

Priser nedenfor gjelder pr. semester; høstsemesteret 2018 og vårsemesteret 2019.

Tennisskolen

Tennisskolen er et tilbud for barn og ungdom i alderen 5-19 år med fokus på å lære og utvikle gode basis tennisferdigheter. Med disse tennisferdighetene vil barn og ungdom føle mestring og glede ved å spille tennis. Det er stort fokus på trivsel. Nesodden Tennisklubb følger NTF/ITFs Play and Stay. Ulike balltyper og ulik banestørrelse blir benyttet avhengig av alder og ferdighetsnivå. Tennisskolen deles inn i følgende områder: Barn, TFO og ungdom og vi deler inn grupper etter alder og ferdighetsnivå.

TFO (Tennis SFO)
Dette er et tilbud til barn i skolealder 1. til 4. klasse. Treningen starter kl. 15.00 og avsluttes kl. 16.00, men med mulighet for å hente barna senest kl. 16.30. Det er stort fokus på trivsel og lek, men også læring og mestring. Vi har et samarbeid med Berger skole, så barn som går der blir hentet av våre trenere og fulgt ned til tennisanlegget. Barn fra andre skoler må ta seg på egen hånd til tennis-SFO

Tidsrom: Kl. 15-16 (hentes senest kl. 16.309), i utgangspunktet tirsdager og torsdager, men kan også være aktuelt andre dager.
Baller: Røde og Orange
Pris per semester : 2270,- (1 time pr. uke) og 3405,- (2 timer pr. uke)

Barn
Barn i alder 5 til 9 år. Vi deler inn grupper etter alder og ferdighetsnivå.

Tidsrom: Ettermiddager
Baller: Røde og oransje
Pris pr. semester : 2730,- (1 time pr. uke) og 4070,- (2 timer pr. uke)
Pris pr. semester pr. ekstra time utover 2 timer pr. uke: 1080,-

Ungdom
Ungdom i alder 10 til 19 år. Vi deler inn grupper etter alder og ferdighetsnivå.

Tidsrom: Ettermiddager og tidlig kveld
Baller: Oransje, grønne og gule
Pris pr semester : 2990,- (1 time pr. uke) og 4740,- (2 timer pr. uke)
Pris pr. semester pr. ekstra time utover 2 timer pr. uke: 1190,-

Konkurransegruppen

Dette er et tilbud for de som ønsker et mer omfattende tennisprogram og som aktivt deltar i nasjonale turneringer. Trening er minimum 4 timer pr. uke. Det er kriterier for å delta i konkurransegruppen. Treningene varierer fra 1 til 2 timer og inkluderer også fysisk trening. Hvis du ønsker å delta i konkurransegruppen så ta kontakt med klubbens hovedtrener.

Baller: Grønne og gule.
Pris pr. semester: 4 timer pr. uke 7730,-
Pris pr. semester pr. ekstra time utover 4 timer per uke: 1240,-

Som deltaker i konkurransegruppen er følgende inkludert i pris pr. semester:

  • Individuell samtale med utviklingsplan mellom spillere, foresatte og ansvarlig trener
  • Turneringsoppfølging
  • Videoanalyse
  • Teoriøkter med mental og taktisk trening

I tillegg tilbys deltagere i konkurransegruppen trening i sommerperioden (slutten av juni og mesteparten av august med eget opplegg innfor Landsturneringen og NM) og treninger visse helger i løpet av hvert semester. For treninger i sommerperioden og i helgene gjøres påmelding separat og priser vil bli kommunisert ved påmeldingsinvitasjoner. Fast tilbud til konkurransespillere er å kjøpe grønt kort for 12 mnd. for 2200,-

Voksentrening

Voksentrening er et tilbud for voksne med fokus på å utvikle gode tennisferdigheter, med høy intensitet og hyggelig stemning. Voksentrening deles inn i følgende områder: Voksen viderekommende, voksen nybegynner og voksen intro. Ved stort antall påmeldinger til voksenkurs, vil vi prioritere at flest mulig får deltatt på kurs 1 gang per uke.

Voksen viderekommende
For voksne som har spilt en del og gått på tidligere treninger/ kurs, og som ønsker å utvikle spillet videre: Vi deler inn grupper etter ferdighetsnivå

Tidsrom: Kvelder og evt. dagtid
Baller: Gule
Pris pr. semester : 3800,- (1 time pr. uke) og 5670,- (2 timer pr. uke)
Pris pr. ekstra time utover 2 timer pr. uke kr 1510

Voksen nybegynner
For helt nybegynnere eller de som har spilt litt tennis men som ønsker basiskunnskaper.

Tidsrom: Kvelder og evt. dagtid
Baller: Grønne og gule
Pris pr. semester: 3800,- (1 time pr. uke) og 5670,- (2 timer pr. uke)
Pris pr. semester per ekstra time utover 2 timer pr. uke:1510,-

Voksen intro
Kortere kurs, går over 5 uker med 1 time trening per uke. Gir en introduksjon til tennisspillet. Kurs vil bli satt opp fortløpende etter påmeldinger kommer inn. Vi ser deretter på tilgjengelighet av baner/trenere før vi setter opp kurs. Du trenger ikke å være medlem for å delta på Voksen introkurs.

Tidsrom: Kvelder og evt. dagtid
Baller: Grønne og gule
Pris: 1030,-

Til informasjon: Nesodden Tennisklubb har flere lag som deltar i divisjonstennis på forskjellige nivåer. Trening for disse lagene organiseres hovedsakelig av kapteinene på lagene. Har du spilt mye tennis og er interessert i å spille/trene med ett av våre lag – så kan du ta kontakt med hovedtrener som vil sette deg i kontakt med lagkaptein for aktuelt lag.