Informasjon og betingelser for kurs

Betingelser

Før påmelding til kursene i Nesodden Tennisklubb forplikter spillere seg til å lese gjennom betingelsene. Ved påmelding til kurs har man automatisk godkjent disse betingelsene.

Medlemskap
Man må være medlem av Nesodden Tennisklubb for å delta på kurs. Medlemsinformasjon og priser for medlemskap, samt tilbudspriser på medlemskap for høsten, finner man her: Medlemskap

Påmelding
Deltakelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele sesongen, det vil si fra august det ene året til juni det påfølgende året.
Påmelding til kurs gjøres via følgende lenke:  Påmelding
Frist for påmelding i 2019 er onsdag 7. august. 
Etter denne datoen vil det fortsatt være mulig å melde seg på kurs, men da vil tilbudet være mer begrenset.

Endringer

Alle endringer må meldes via post@nesoddentennis.no

Kursdeltakelse fortsetter automatisk fra høstsemestret til vårsemesteret. Den eneste godkjente måten å avslutte sitt kurs på eller endre den mellom høst og vårsemester er å sende e-post innen 10. desember. Dette er for at kursgruppene skal fungere så bra som mulig. Hvis man ikke gir beskjed innen fristen er man forpliktet til å betale for neste semester. 

E-post
Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender Nesodden TK ut all viktig informasjon via e-post. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere ta kontakt med Nesodden TK (post@nesoddentennis.no).

Mobilnummer til foresatte
Alle foresatte til spillere under 18 år forplikter seg til å registrere et mobiltelefonnummer til en av spillerens foresatte. Dette for å raskest mulig få kontakt med foresatte dersom det skulle oppstå en skade, akutt sykdom eller lignende.

Gruppesammensetninger
Ved påmelding aksepteres det at klubbens trenerteam setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. Nesodden TK forbeholder seg også retten at gjøre endringer i grupper i løpet av et semester hvis det er behov for det. Man kan melde inn ønsker om treningspartner etc., og vi prøver å ta hensyn til dette, men vi kan ikke garantere at slike ønsker blir imøtekommet. 

Treningsregler – holdning og  oppførsel etc.
Man møter presis til hver trening og har utstyret i orden. Man er positiv og hjelpsom, bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere. Man hører etter, er høflig ovenfor medspillere og trenere, prater positivt til seg selv og andre. For spill på innebanene i tennishallen må man ha rene innesko som ikke gir merker på gulvet.

Tapte timer og fravær
Spillere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Det vil gjøres forsøk på å finne nye tider for treninger som faller bort, men det garanteres ikke at de kan gjennomføres.

Det gis ikke kompensasjon/refusjon ved eget fravær/sykdom fra treninger. Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening. Man kan ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (sykdom, reise, mm.) i andre grupper.

Kurstider

Første kursdag høstsemesteret 2019: Mandag 26. august.

Fridager høstsemesteret 2019: Høstferie uke 40 (30. september – 4. oktober)

Siste kursdag høstsemesteret 2019: Fredag 20. desember.

Første kursdag vårsemesteret 2020: Mandag 6. januar.

Fridager vårsemesteret 2020: Vinterferie uke 8, Påskeferie uke 15, mandag 13. april, fredag 1. mai, torsdag 21. mai, mandag 1. juni.

Siste kursdag vårsemesteret 2020: Tirsdag 23. juni.

Fakturering
Fakturaene sendes ut 1-2 uker etter kursstart. Det vil si i begynnelsen av september, og i januar. Man må betale hele kursavgiften for ett semester selv om man velger å slutte kurset midt i semesteret.

Dugnad
Foresatte som melder barna på tennisskolen plikter på lik linje med medlemmer å stille på dugnad minst 1 gang i løpet av året, samt ta en kioskvakt ved turneringer. Vi håper alle medlemmer og foresatte ser verdien av å stille på dugnad. Din innsats og klubbens eierskap til de arrangementene som dugnadsplikten er knyttet til, gir klubben inntekter og sparte utgifter som går direkte til anlegg og aktivitet for barn og unge i klubben.

Fotografering og filming
Nesodden TK ønsker å kunne bruke bilder og video av aktiviteter i klubben i sosiale medier, på klubbens hjemmeside og i lokalavisen. Ved påmelding til kurs samtykker man at kursdeltakere kan fotograferes ev filmes under treninger og andre arrangementer i klubbens anlegg. Det er mulig å reservere seg mot dette ved å gi slik informasjon i feltet ”øvrige opplysninger” i påmeldingsskjemaet til kurs.