Informasjon og betingelser for kurs

Betingelser for deltakelse på kurs i Nesodden Tennisklubb. Før påmelding til kursene i Nesodden Tennisklubb forplikter spillere seg til å lese gjennom disse betingelsene. Ved påmelding til kurs har man automatisk godkjent disse betingelsene.

Medlemskap
Man må være medlem av Nesodden Tennisklubb for å delta på kurs. Medlemsinformasjon og priser for medlemskap, samt tilbudspriser på medlemskap for høsten, finner man her: Medlemskap

Påmelding
Deltakelse og påmelding til kurs er bindende og gjelder for hele sesongen, det vil si august 2017 – juni 2018.
Påmelding til kurs gjøres via følgende lenke:  Påmelding
Frist for påmelding er mandag 7. august. Etter denne datoen vil det fortsatt være mulig å melde seg på kurs, men da vil tilbudet være mer begrenset.

Kursdeltakelsen fortsetter altså automatisk fra høstsemestret til vårsemesteret hvis man ikke gir beskjed om ønske om endringer. Det er alltid muligheter for å utvide eget treningstilbud når som helst i et semester. Men for å minske eget treningstilbud fra høstsemesteret til vårsemesteret, må man gi beskjed i god tid. Man må melde fra på e-post til post@nesoddentennis.no  senest 10. desember hvis man ikke vil fortsette med samme treningstilbud til vårsemesteret. Dette er for at kursgruppene skal fungere så bra som mulig. Hvis man ikke gir beskjed innen fristen er man forpliktet til å betale for neste semester. Den eneste godkjente måten å avslutte sitt kurs på er ved å sende e-post til post@nesoddentennis.no.

E-post
Spillere forplikter seg til å oppgi gyldig og aktiv e-postadresse ved påmeldingen. I forbindelse med alle aktiviteter og all trening sender Nesodden TK ut all viktig informasjon via e-post. Hvis dere ikke mottar e-post fra oss, må dere ta kontakt med Nesodden TK (post@nesoddentennis.no).

Mobilnummer til foresatte
Alle foresatte til spillere under 18 år forplikter seg til å registrere et mobiltelefonnummer til en av spillerens foresatte. Dette for å raskest mulig få kontakt med foresatte dersom det skulle oppstå en skade, akutt sykdom eller lignende.

Gruppesammensetninger
Ved påmelding aksepteres det at klubben setter sammen treningsgrupper etter alder og ferdighetsnivå. Man kan melde inn ønsker om treningspartner etc., og vi prøver å ta hensyn til dette, men vi kan ikke garantere at slike ønsker blir imøtekommet.

Treningsregler – holdning og  oppførsel etc.
Man møter presis til hver trening og har utstyret i orden. Man er positiv og hjelpsom, bidrar sosialt og oppmuntrer medspillere. Man hører etter, er høflig ovenfor medspillere og trenere, prater positivt til seg selv og andre. For spill på innebanene i tennishallen må man ha rene innesko som ikke gir merker på gulvet.

Tapte timer og fravær
Spillere godkjenner at enkelte treningstimer kan bortfalle ved uforutsette hendelser (for eksempel sykdom hos trenerne). Det blir ingen tilbakebetaling av disse timene. Det vil gjøres forsøk på å finne nye tider for treninger som faller bort, men det garanteres ikke at de kan gjennomføres. Det gis ikke kompensasjon/refusjon ved eget fravær/sykdom fra treninger. Kursdeltakelsen er personavhengig, det vil si at man ikke kan stille med erstatter hvis man er fraværende fra en trening. Man kan ikke ta igjen tapte timer som skyldes egne forhold (sykdom, reise, mm.) i andre grupper.

Kurstider

Første kursdag høstsemesteret 2017: Mandag 28 august.

Fridager høstsemesteret 2017: Høstferie uke 40.

Siste kursdag høstsemesteret 2017: Fredag 15. desember.

Første kursdag vårsemesteret 2018: Mandag 8. januar.

Fridager vårsemesteret 2018: Vinterferie uke 8, Påskeferie uke 13, mandag 2. april, tirsdag 1. mai, torsdag 10. mai, torsdag 17. mai, mandag 21. mai

Siste kursdag vårsemesteret 2018: Fredag 15. juni.

 

Fakturering
Fakturaene sendes ut 1-2 uker etter kursstart. Det vil si i begynnelsen av september, og i januar. Man må betale hele kursavgiften for ett semester selv om man velger å slutte kurset midt i semesteret.

 Dugnad
Foresatte som melder barna på tennisskolen plikter å stille på dugnad minst 1 gang i løpet av året. Det kan for eksempel være klargjøring av utebaner på våren, kioskvakter ved turneringer etc.

Fotografering
Nesodden TK ønsker å kunne bruke bilder av aktiviteter i klubben i sosiale medier, på klubbens hjemmeside og i lokalavisen. Ved påmelding til kurs samtykker man at kursdeltakere kan fotograferes under treninger og andre arrangementer i klubbens anlegg. Det er mulig å reservere seg mot dette ved å gi slik informasjon i feltet ”øvrige opplysninger” i påmeldingsskjemaet til kurs.